Accés directe als continguts

Ajuntament de Callús

Data i hora oficials:08:59 | 20/10/2019

Foto web
Portada > Ajuntament - Seu-e > Informació oficial > Anuncis > ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA EMÈS PER LA DIPUTACIÓ DELS ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS APROVATS PER L'AJUNTAMENT DE CALLÚS

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA EMÈS PER LA DIPUTACIÓ DELS ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS APROVATS PER L'AJUNTAMENT DE CALLÚS

Data de l'anunci: dimecres, 31 d'octubre de 2018 a les 13:10

La Diputació de Barcelona en exercici de les funcions d’assistència i cooperació que li atribueix l’article 36 de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local i actuant com a Ens delegat per a realitzar la gestió, recaptació i la inspecció de tots o alguns dels tributs la titularitat dels quals correspon als municipis que es diran, anuncia que els Ajuntaments respectius han aprovat provisionalment els acords de modificació d’ordenances fiscals, així com d’imposició i ordenació de taxes, per a l’exercici de 2019 amb el contingut següent:

L’Ajuntament de Callús en sessió plenària de data 24 d’octubre de 2018 amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2019 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós.

 

Arxius adjunts

Arxivat a: Anuncis / edictes
Darrera actualització d’aquest contingut: 15/10/2019 a les 12:24h
Ajuntament de Callús

Ajuntament de Callús

Pl. Major, 1. 08262 Callús

Telèfon: 936 930 000 - Fax: 938 360 301 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Web: www.callus.cat

NIF: P0803700D

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona