Anunci de licitació - Adequació del vas de la piscina polivalent de les piscines municipals - duplicat

Divendres, 30 d'abril de 2021 a les 00:00

El Ple de l’Ajuntament de Callús en sessió ordinària de data 28 d’abril de 2021 va aprovar l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars que regiran la contractació de les obres descrites en el projecte executiu d’adequació del vas polivalent de les piscines municipals Lot 1 i Lot 2, a adjudicar per mitjà de procediment obert simplificat.

 

Més informació al document adjunt i al perfil del contractant.

Darrera actualització: 30.04.2021 | 14:54