Anunci de licitació - Concessió administrativa us privatiu bar de les piscines municipals de Callús.

Divendres, 30 d'abril de 2021 a les 00:00

La Junta de Govern Local en sessió de data 5 de maig de 2021 va aprovar l’expedient de concessió administrativa d’ús privatiu d’un bé de domini públic per concurs, bar piscina municipal de Callús.

 

Més informació al document adjunt i al perfil del contractant.

Darrera actualització: 10.05.2021 | 10:09