Ple ordinari el dia 30 de juliol de 2014

Dilluns, 28 de juliol de 2014 a les 00:00
Es fa públic per a general coneixement que s'ha convocat sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament el dimecres dia 30 de juliol de 2014 a les 20:00 h. a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA:


1.    APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DEL PLE DEL DIA  28 DE MAIG DE 2014.
2.    DESIGNACIÓ DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2015.
3.    APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2014.
4.    APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2013.
5.    APLANAMENT EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A L'ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA DE LA TAXA       PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES D'INTERÈS GENERAL.
6.    APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L'ESCOLA BRESSOL MAINADA.
7.    APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE CALLÚS.
8.    APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2014 DEL PRESSUPOST ORDINARI.
9.    DONACIÓ DE COMPTE DE JUNTES DE GOVERN LOCAL.
10.  DONACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
11.  PRECS I PREGUNTES.

Darrera actualització: 25.01.2019 | 12:17