PLE ORDINARI

Dilluns, 26 de maig de 2014 a les 00:00

Data: 28 maig 2014

Hora: 20:00

Lloc: Sala d'Actes de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA:

1/ APROVACIO DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DEL PLE DEL DIA 26 DE MARÇ I DEL PLE DEL DIA 30 D'ABRIL DE 2014.

2/ SOL.LICITUD DE SUBVENCIO A L'AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA PER ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LLERES PUBLIQUES EN TRAM URBÀ

3/ APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE CASTELLNOU DE BAGES I SANTPEDOR 

4/ APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ A L'ÀMBIT D'UNA PART DEL PARC PERIURBÀ AA1 I ORDENACIÓ DEL CAMÍ DELS PLANS

5/ DESIGNACIO DE REPRESENTANT MUNICIPAL A LA FUNDACIO PRIVADA APLICACIO

6/ DESIGNACIÓ DE REGIDOR A LA COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES

7/ APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2014 DEL PRESSUPOST ORDINARI

8/ DONACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE 2013 I PRIMER TRIMESTRE DE 2014.

9/ DONACIÓ DE COMPTE DE JUNTES DE GOVERN LOCAL.

10/ DONACIÓ DE cOMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.

11/ PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 25.01.2019 | 12:16