PRORROGAT FINS AL 15/12/2020 - Subvencions de la taxa de recollida de residus sòlids urbans al comerç local i autònom per la Covid19

Dimecres, 9 de desembre de 2020 a les 00:00

Convocatòria per la concessió de subvencions de la taxa de recollida de residus sòlids urbans al comerç local i autònom per la Covid19 - PRORROGAT FINS AL 15/12/2020

Des del passat 11 de març la OMS va elevar la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID 19 a pandèmia internacional, han estat moltes les mesures adoptades a nivell nacional, declarant-se mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, l’estat d’alarma com a resposta clau per lluitar contra l’emergència sanitària que s’està vivint, suposant limitacions a la llibertat de circulació, requises temporals i prestacions personals obligatòries i mesures de contenció en l’àmbit educatiu, laboral, comercial i recreatiu entre d’altres.

S’ha dictat normativa que ha suposat importants restriccions a la mobilitat i que ha derivat en un important impacte econòmic que s’ha traduït en la paralització entre d’altres d’activitats de comerç minorista, turístic i la construcció.

En aquest context l’Ajuntament de Callús contempla la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva d’acord amb el previst a l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions a aquells que d’acord amb la seva activitat econòmica integrin el comerç local, autònom i d’activitats que hagin hagut de tancar el seu establiment i ho sol·licitin de conformitat amb aquestes bases reguladores.

 

S’estableix un únic termini per a la presentació de les sol·licituds electrònicament del 23 de novembre al 10 de desembre, ambdós inclosos.

Darrera actualització: 09.12.2020 | 14:39