Publicació al BOP de l'anunci per l'elecció de jutge/ssa de Pau titular i substitut/a

Divendres, 7 de gener de 2022 a les 00:00

Per Decret de d’Alcaldia número 2021_246 de data 21 de desembre de 2021, s’ha acordat en aplicació de l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i dels articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, la convocatòria per cobrir la plaça de Jutge/ssa de Pau Titular i Jutge/ssa de Pau Substitut/a.

Darrera actualització: 07.01.2022 | 09:51