Valoració de mèrits per a la plaça d'Auxiliar de Brigada

Dimecres, 25 de febrer de 2015 a les 00:00

VALORACIO DELS MERITS PER PART DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR, PER A LA SELECCIÓ DE TRES PLACES D’AUXILIAR DE LA BRIGADA EN EL PLA PER LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ MUNICIPAL DE CALLÚS

El Tribunal Qualificador degudament constituït, en sessió celebrada el dia 24 de febrer de 2015, d’acord amb els criteris de la base quarta de les Bases Reguladores, ha efectuat la següent valoració:

 

 

 

Càrregues

Situació

 

 

 

NIF

Currículum

Familiars

Econòmica

Experiència

Entrevista

TOTAL

39535390T

0,50

0,50

3,00

1,00

1,50

6,50

39325673C

0,50

0,00

2,00

2,00

1,50

6,00

39321178X

0,00

1,00

1,00

1,00

1,50

4,50

39329844M

0,00

0,00

0,00

2,00

1,50

3,50

X2011053W

0,00

0,50

0,00

2,00

0,50

3,00

24475456J

0,00

0,00

0,00

2,00

0,50

2,50

39323800X

0,50

0,25

1,00

0,00

0,50

2,25

39384123G

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

1,00

X9849379C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

             
Darrera actualització: 25.01.2019 | 12:18